Nowelizacja Ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych

Liczba agencji pracy tymczasowej w Polsce stale rośnie, przez co wciąż więcej osób decyduje się na taką formę zatrudnienia. Wzmożona potrzeba ochrony pracowników tymczasowych jest jednym z powodów, dla którego Sejm uchwalił nowelizację Ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych z 2004 roku. Czy zmiany zagrażają stabilności agencji pracy tymczasowych w Polsce? Czy mocodawcom faktycznie udało się pogodzić oczekiwania pracowników względem agencji oraz możliwości ich samych? Zapraszamy na krótkie podsumowanie nowelizacji ustawy o pracownikach tymczasowych , która weszła w życie już 1 czerwca br.


Nowe przepisy wprowadzają dwa rodzaje agencji, wśród których wyróżniamy te świadczące usługi pośrednictwa pracy, doradztwa personalnego i poradnictwa zawodowego oraz te świadczące usługi pracy tymczasowej. Zmieniony został zapis odnośnie zakazu wykonywania pracy przez pracownika tymczasowego, jeżeli w ciągu ostatnich 3 miesięcy wykonywał już pracę tego samego rodzaju jako pracę stałą. Dodatkowo, świadczenie pracy na rzecz jednego pracodawcy użytkownika zostało już w sposób jednoznaczny ograniczone do 18 miesięcy w okresie obejmującym 36 kolejnych miesięcy – regulacja ta ma zapobiec przekierowywaniu tej samej osoby do innej agencji pracy świadczącej nadal pracę na rzecz tego samego pracodawcy użytkownika. Celem takiej zmiany jest głównie utrzymanie właściwego charakteru pracy tymczasowej, która z definicji powinna mieć ograniczony okres trwania. Projekt wprowadza również obowiązek wobec agencji zatrudnienia do poinformowania pracownika tymczasowego o postanowieniach umowy łączącej go z pracodawcą użytkownikiem oraz możliwych drogach kontaktu z przedstawicielem agencji pracy. Pracodawca użytkownik będzie zobligowany natomiast, do prowadzenia szczegółowej ewidencji osób wykonujących pracę tymczasową na podstawie umowy cywilnoprawnej lub umowy o pracę tymczasową. Dodatkowym obowiązkiem jest też posiadanie odpowiedniego lokalu przez agencję np. posiadanie pomieszczenia na rozmowy kwalifikacyjne. Projekt wprowadza także rozwiązania, dzięki którym agencje pracy tymczasowej będą mogły z łatwością ustalić niedyskryminacyjne wynagrodzenie dla każdego pracownika, co jest dodatkową gwarancją wypłacania pensji w prawidłowej wysokości. Od teraz, poszerzona zostanie również ochrona procesowa pracowników tymczasowych – dzięki nowelizacji przysługiwać im będzie prawo wyboru sądu właściwego do rozpatrzenia ich roszczeń wobec agencji pracy tymczasowej. Grupą pracowników objętą szczególną ochroną będą kobiety w ciąży – jeżeli stosunek pracy zostanie rozwiązany po upływie trzeciego miesiąca ciąży, to będzie on automatycznie, z mocy prawa, przedłużany do dnia porodu.

Nowelizacja ustawy o zatrudnieniu pracowników tymczasowych weszła w życie z dniem 1 czerwca 2017 roku.

Okiem eksperta Wadwicz – Marcina Brylowskiego:
W mojej opinii wprowadzone do ustawy zmiany w znaczącym stopniu ucywilizują funkcjonowanie agencji pracy tymczasowych w Polsce.
Dotychczasowe uregulowania oraz realia tego obszaru rynku nie eliminowały skutecznie ze „swojego podwórka” nieuczciwie działających podmiotów - a których to brak profesjonalizmu, a przede wszystkim brak etyki i uczciwości biznesowej powodował pogarszający się wizerunek branży agencji pracy tymczasowych w Polsce. Przykładem mogą być firmy nieposiadające swoich biur oraz takie, gdzie kontakt z firmą był praktycznie niemożliwy.
Niewątpliwie do poprawy wizerunkowej może się przyczynić obowiązek odnowienia certyfikatów agencji zatrudnienia u Marszałków Województw, na terenie których agencje mają zarejestrowane swoje działalności. Czas na złożenie takiego wniosku mija 31 sierpnia 2017 r.Grupa Wadwicz

Od ponad 25 lat wspieramy naszych Klientów w nowoczesnym zarządzaniu pracownikami i efektywnym budowaniu długoterminowych planów zatrudnienia. Dzięki usługom pracy tymczasowej polepszamy procesy zarządzania płynnością zatrudnienia.

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać aktualne wiadomości i raporty z rynku pracy, przydatne porady ekspertów oraz wybrane oferty pracy, zapisz się do naszego newslettera, a dowiesz się
o tym jako pierwszy.

Copyright by Grupa Wadwicz