Jakie są prawa i obowiązki pracownika tymczasowego? Warto wiedzieć!

W dobie bardzo szybkich zmian ekonomicznych i dynamiki rozwoju firm wzrasta zapotrzebowanie na elastyczne formy zatrudnienia. Jedną z takich form jest zatrudnienie przez Agencję Pracy Tymczasowej. W przypadku zatrudnienia na umowę o pracę tymczasową pracownik korzysta z takich samych przywilejów jak pracownik zatrudniony na umowę o pracę u zwykłego przedsiębiorcy. Jakie są jednak warunki tego zatrudnienia?

Umowa zawarta na piśmie i bezpieczne warunki pracy to podstawa zobowiązań dla pracownika i pracodawcy
Z treści art. 9 ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych jasno wynika, że umowa powinna być sporządzona na piśmie. Jeśli została zawarta ustnie, pracownik ma prawo dostać jej pisemną wersję w terminie do dwóch dni od rozpoczęcia pracy. Pracodawca ma też obowiązek zapewnić pracownikowi tymczasowemu higieniczne warunki pracy, szkolenie BHP oraz traktowanie na równi z innymi etatowymi pracownikami pracodawcy użytkownika.

A co z wynagrodzeniem?
Wynagrodzenie powinno być ustalone w umowie w większości przypadków jest to stawka godzinowa. Jeżeli jest to umowa zlecenie to minimalna stawka godzinowa wynosi 13zł brutto a od nowego roku 13,70zł. Natomiast w przypadku umowy o pracę tymczasową na pełen etat pracodawca (czyli Agencja) musi zapewnić wynagrodzenie w wysokości 2000zł brutto a od nowego roku 2100zł. Ważne aby wynagrodzenie pracownika tymczasowego na danym stanowisku było zgodne z regulaminem wynagradzania pracodawcy użytkownika.
Urlop dla pracownika tymczasowego
Tę kwestię reguluje art. 17 ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych. Mianowicie – pracownikowi przysługuje urlop wypoczynkowy w wymiarze dwóch dni za każdy miesiąc pozostawania w dyspozycji u jednego lub wielu pracodawców. W przypadku pracy przez okres sześciu miesięcy (lub dłuższy), pracownik ma prawo do urlopu na żądanie.

Co robić, kiedy pracodawca chce zerwać umowę?
Zdarzają się sytuacje, kiedy pracodawca nie jest usatysfakcjonowany współpracą z pracownikiem tymczasowym, którego oddelegowała mu agencja. Co zrobić w takiej sytuacji? Pracodawca ma obowiązek zawiadomić agencję o terminie, w jakim chce zakończyć współpracę (przed upływem ewentualnego okresu wypowiedzenia umowy o pracę tymczasową), natomiast pracownik tymczasowy ma prawo domagać się wydania świadectwa pracy.

Jakie obowiązki ma pracownik tymczasowy?
Za pracownikiem tymczasowym stoi agencja, a co za tym idzie, jest ona w stanie ukarać go za: niestawiennictwo w miejscu pracy o określonej godzinie, nieusprawiedliwianie nieobecności oraz nieprzestrzeganie regulaminu pracy i zasad BHP.
Jeśli pracownik wyrządzi szkody w miejscu pracy, odpowiedzialność za nie spada na agencję pracy tymczasowej. Ma ona jednak prawo domagać się od pracownika zwrotu kosztów za odszkodowanie dla pracodawcy.


Rośnie popularność tej formy zatrudnienia
Praca tymczasowa otwiera drzwi do stałego zatrudnienia, a szerokie spectrum ofert zachęca do ich rozpatrywania. Agencje pomagają, szczególnie młodym ludziom, w wyborze najlepszej i indywidualnej ścieżki kariery. Według statystyk za rok 2016, liczba pracowników tymczasowych wyniosła 826 000 osób. Obecnie ta forma zatrudnienia cieszy się wciąż rosnącą popularnością, jednakże rynek pracy dynamicznie zmienia się pod względem legislacyjnym, co może skutkować długofalowymi zmianami na tej płaszczyźnie.


Grupa Wadwicz

Od ponad 25 lat wspieramy naszych Klientów w nowoczesnym zarządzaniu pracownikami i efektywnym budowaniu długoterminowych planów zatrudnienia. Dzięki usługom pracy tymczasowej polepszamy procesy zarządzania płynnością zatrudnienia.

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać aktualne wiadomości i raporty z rynku pracy, przydatne porady ekspertów oraz wybrane oferty pracy, zapisz się do naszego newslettera, a dowiesz się
o tym jako pierwszy.

Copyright by Grupa Wadwicz