Zmiana przepisów dotyczących zatrudnianiu cudzoziemców – korzystne zmiany

Dokładnie 1 stycznia 2018 roku weszła w życie ustawa z dnia 20 lipca 2017 roku o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw. Nowowprowadzone przepisy regulują, między innymi, dostęp cudzoziemców do polskiego rynku pracy w zakresie wykonywania prac krótkoterminowych i sezonowych. Regularny od ponad trzech lat napływ cudzoziemców do Polski wymusił na ustawodawcy kompleksowe uregulowanie istotnych dla potencjalnych pracowników, kwestii. Obecnie na naszym rynku znajduje się około miliona dwustu tysięcy sąsiadów ze wschodu, którzy przybyli do Polski w celu znalezienia atrakcyjnego zatrudnienia – z tego powodu ustawa jest również drogą do wdrożenia do polskiego porządku prawnego dyrektywy Unii Europejskiej z dnia 26 lutego 2014 roku.Nowe przepisy określają liczne wzory wniosków i dokumentów, regulują wysokości konkretnych opłat i wskazują obszary działalności, w których będą wydawane zezwolenia na pracę sezonową. Wydaje się więc także, że ustawa może stanowić szereg utrudnień i barier, zarówno dla cudzoziemców, jak i samych pracodawców zainteresowanych zatrudnieniem cudzoziemca. Nowelizacja w swoim założeniu ma przynieść przyszłościowo więcej plusów, niż
minusów. Wiele jednak w tym wszystkim zależeć będzie od kondycji pracy samych Urzędów i organów zajmujących się legalizacją pobytu i pracy cudzoziemców na terenie Polski.

Od tego roku zmienia się także system wydawania oświadczeń – będzie się to odbywało jedynie, gdy będziemy mieć do czynienia z pracą krótkoterminową, do 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy, co dotyczy przede wszystkim obywateli Republiki Armenii, Republiki Białorusi, Republiki Gruzji, Republiki Mołdowy, Federacji Rosyjskiej i Ukrainy. O oświadczenie o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi na uproszczonych zasadach, będzie się można defacto ubiegać w momencie, kiedy nasz przyszły pracownik przyjedzie już do Polski (na wcześniejszy nasz wniosek) i pracodawca potwierdzi ten fakt we właściwym urzędzie pracy. Wówczas będzie można złożyć tej sprawie właściwy wniosek. Z pewnością taka procedura ograniczy zjawisko handlu oświadczeniami, które miało negatywny wpływ na rosnącą falę obcokrajowców wjeżdżających do Polski, którzy poprzez ten proceder zasilali wciąż istniejącą tzw. „szarą strefę”. Nowe przepisy znacznie wzmocnią prawo w tym zakresie i stworzą ochronę przede ewentualnymi obejściami obowiązujących regulacji, bądź ich celem nie było podjęcie pracy zarobkowej w naszym kraju. Oczywiście nadal pożądanymi kandydatami do przyszłej pracy będą cudzoziemcy posiadający aktualną kartę pobytu z dostępem do polskiego rynku pracy. To znacznie ułatwia całą procedurę legalnego zatrudniania cudzoziemców.
Wszystkie nowe regulacje zweryfikuje tak czy inaczej rynkowa rzeczywistość.

Grupa Wadwicz

Od ponad 25 lat wspieramy naszych Klientów w nowoczesnym zarządzaniu pracownikami i efektywnym budowaniu długoterminowych planów zatrudnienia. Dzięki usługom pracy tymczasowej polepszamy procesy zarządzania płynnością zatrudnienia.

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać aktualne wiadomości i raporty z rynku pracy, przydatne porady ekspertów oraz wybrane oferty pracy, zapisz się do naszego newslettera, a dowiesz się
o tym jako pierwszy.

Copyright by Grupa Wadwicz